Moduł KADRY

Użytkownik może korzystać z modułu Kadry w celu obsługi i przetwarzania danych kadrowych osób zatrudnionych na umowę o pracę lub inną formę zatrudnienia. Moduł obsługuje następujące funkcjonalności:
 
Moduł obsługuje następujące funkcjonalności:
 • Zarządzanie danymi kadrowymi
 • Zarządzanie umowami cywilnoprawnymi
 • Zarządzenie kalendarzem pracowników
 • Zarządzanie kartami pracy
 • Zarządzanie danymi bieżącymi
 • Zarządzanie ustawieniami płacowymi
 • Zarządzanie danymi ubezpieczeniowymi
 • Zarządzanie rzeczami wydanymi
 • Struktura organizacyjna
 • Panel zdarzeń
 • Plan urlopu
 • Dane zbiorcze
 • Dokumenty kadrowo-płacowe
 • Raporty i zestawienia kadrowe

Moduł PŁACE

Moduł Płace służy do rozliczania wynagrodzeń pracowników w zakresie umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych. Zawiera szereg funkcjonalności ułatwiających tworzenie i zarzadzanie listami płac. Integruje w sobie również funkcje umożliwiające tworzenie przelewów, dekretowania list płac, przygotowania dokumentów ZUS i PIT.
Moduł w pełni współpracuje z programem Płatnik. Naliczanie wynagrodzeń bazuje na danych zawartych w module kadrowym, rozliczanych w sposób automatyczny na listach płac.
 
Moduł obsługuje następujące funkcjonalności:
 • Parametryzacja
 • Rozliczanie list płac z umów o pracę
 • Rozliczanie list płac dla umów cywilnoprawnych
 • Algorytmy płacowe
 • Składniki płacowe
 • Pozostałe funkcjonalności związane z naliczaniem list płac
 • Wydruki i zestawienia płacowe
 • Generowanie deklaracji PIT
 • Integracja z systemem Płatnik
 • Integracja z systemem bankowym
 • Integracja z pakietem finansowym LN (automatyczna dekretacja list płac)

Inne i komponenty towarzyszące

Moduł RCP


Moduł RCP (Rejestracja Czasu Pracy) służy do obsługi danych związanych z czasem pracy pracowników.

Moduł Charakterystyka Stanowisk

Moduł Charakterystyka stanowisk służy do budowania wewnętrznej charakterystyki stanowisk funkcjonującej w firmie. Umożliwia określenie wymagań stanowiskowych oraz wskazanie zakresu zadań, kompetencji i odpowiedzialności na danym stanowisku.
charakterystyka stanowisk

Moduł ZFŚS

Moduł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych służy do ewidencjonowania i rozliczania świadczeń socjalnych. Obejmuje ewidencję przyznanych świadczeń socjalnych z ZFŚS wraz z możliwością ich wypłaty, z uwzględnieniem potrąceń podatku i składek ZUS z tytułu udzielonych świadczeń oraz obsługę rat pożyczek z ZFŚS na listach płac.

Moduł BHP

Moduł BHP służy do obsługi danych powiązanych z obszarem bezpieczeństwa i higieny pracy.
BHP

Moduł Egzekucje

Moduł Egzekucje obejmuje ewidencję oraz automatyczne rozliczanie potrąceń na listach płac różnego rodzaju zadłużeń pracownika takich jak: alimenty, zadłużenia alimentacyjne, inne zadłużenia i egzekucje.
Egzekucje

Moduł Osoby Współpracujące

Moduł Osoby współpracujące obejmuje ewidencję osób współpracujących z firmą, nie związanych z nią stosunkiem pracy wraz z możliwością określenia rodzaju i okresu współpracy.

Komponenty towarzyszące

– Portal Pracowniczy
Portal pracowniczy

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu

DZIAŁ HANDLOWY

Alicja Janiszewska
661 770 090
alicja.janiszewska@infopower.pl

DZIAŁ TECHNICZNY

+48 55 636 47 00
helpdesk@infopower.pl
+48 55 636 47 00
helpdesk@infopower.pl

ADRES

InfoPower sp. z o.o.
ul. Stoczniowa 2
Elbląg, 82-300
NIP 578-26-78-396